PM

Home » Afkortingen » PM
Afkorting PM
Omschrijving Personen/materialen voertuig

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie