PCC

Home » Afkortingen » PCC
Afkorting PCC
Omschrijving Plaatsvervangend Compagnie Commandant

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie