OL

Home » Afkortingen » OL
Afkorting OL
Omschrijving Operationeel Leider

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie