OC

Home » Afkortingen » OC
Afkorting OC
Omschrijving Operationeel Centrum

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie