OAC

Home » Afkortingen » OAC
Afkorting OAC
Omschrijving Ontruimingsalarmcentrale

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie