MDOP

Home » Afkortingen » MDOP
Afkorting MDOP
Omschrijving Multidisciplinaire operationele planvorming

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie