LFR

Home » Afkortingen » LFR
Afkorting LFR
Omschrijving Landelijke Faciliteit Rampbestrijding

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie