GS

Home » Afkortingen » GS
Afkorting GS
Omschrijving Gevaarlijke Stoffen voertuig

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie