GMS

Home » Afkortingen » GMS
Afkorting GMS
Omschrijving Geïntegreerde Meldkamer Systeem

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie