BZK

Home » Afkortingen » BZK
Afkorting BZK
Omschrijving Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie