AVP

Home » Afkortingen » AVP
Afkorting AVP
Omschrijving Aanvalsplan (Brandweer)

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie