AmvB

Home » Afkortingen » AmvB
Afkorting AMvB
Omschrijving Algemene maatregel van bestuur

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie