Woonfunctie

Home » Brandwiki » Woonfunctie
Definitie Woonfunctie
Omschrijving Gebruiksfunctie voor het wonen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen en woonwagens. Ook de zogenoemde “drijvende woning” is een woonvorm waarop de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn. Daarentegen is een woonschip of woonark geen bouwwerk in de zin van de Woningwet.