Vrije breedte

Home » Brandwiki » Vrije breedte
Definitie Vrije breedte
Omschrijving Kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

De eerdere verwijzing naar NEN 2580 in de definitie van ‘vrije breedte’ was onjuist en is gecorrigeerd bij Stb. 2013, 75, Dit normblad bevat geen definitie van vrije breedte. Daarom wordt deze begripsbepaling voortaan gedefinieerd als de kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang. Bedoeld is daarbij dat ondergeschikte onderdelen, zoals een leuning, buiten beschouwing blijven.