Vergunning voor brandveilig gebruik

Home » Brandwiki » Vergunning voor brandveilig gebruik
DefinitieVergunning voor brandveilig gebruik
OmschrijvingVergunning voor brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie