Vaarweg Incident Scenario 4

Home » Brandwiki » Vaarweg Incident Scenario 4
Definitie Vaarweg Incident Scenario 4
Omschrijving Brand en/of explosie (Gelderland) / Gevaarlijke stoffen (Limburg)

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een VIS 4 kan in Gelderland nader gespecificeerd en onder verdeeld worden:
– VIS 4.1: Pleziervaart
– VIS 4.2: Binnenvaartschip
– VIS 4.3: Rondvaartboot (GRIP 1)
– VIS 4.7: Cruise/Ferry (GRIP 1)

Een VIS 4 kan in Limburg nader gespecificeerd en onder verdeeld worden:
– VIS 4.1: Beperkte lekkage gevaarlijke stof in water vanuit een schip, constatering olielozing, signalering van lichte overschrijding normwaarden, constatering olievlek van beperkte omvang zonder aanwijsbare herkomst en te gering van omvang om opruimacties te houden
– VIS 4.2: Mogelijk slachtoffers op schip t.g.v. lekkage en/of vrijkomen gevaarlijke stoffen
– VIS 4.3: ernstige beschadiging van schip, vrijkomen van “wolk” gevaarlijke stoffen (toxisch/brandbaar), ernstige waterverontreiniging, slachtoffers in omgeving