Vaarweg Incident Scenario 2

Home » Brandwiki » Vaarweg Incident Scenario 2
Definitie Vaarweg Incident Scenario 2
Omschrijving Verontreiniging oppervlaktewater (Gelderland) / Brand, gaat het om scenario's waarbij sprake is van brand (Limburg)

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een VIS 2 kan in Gelderland nader gespecificeerd en onder verdeeld worden:
– VIS 2.1: Versmering
– VIS 2.2: Stof opgelost in water
– VIS 2.3: Stof drijft op water
– VIS 2.4: Stof zinkt
– VIS 2.5: Verontreiniging kust/oever

Een VIS 2 kan in Limburg nader gespecificeerd en onder verdeeld worden:
– VIS 2.1: Brand in de nabijheid vaarweg, brand in of op een object (sluis e.d.)
– VIS 2.2: Brand op schip met (mogelijk) slachtoffers
– VIS 2.3: Brand op passagiersschip, brand op vrachtschip in schutsluis, bomvinding op objecten, terroristische dreiging