Terrein

Home » Brandwiki » Terrein
DefinitieTerrein
OmschrijvingBij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel of een gedeelte daarvan, niet zijnde een erf.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Op grond van artikel 2, tweede lid, onder b en c, van de Woningwet zijn in dit besluit mede voorschriften opgenomen over de staat en het in gebruik nemen en gebruiken van open erven en terreinen. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder een terrein verstaan een bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of gedeelte daarvan, niet zijnde een erf. Om als terrein in de zin van dit besluit te kunnen worden aangemerkt, moet dus aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1) het is een perceel grond, 2) dat onbebouwd is, 3) dat bij een bouwwerk behoort en 4) dat geen erf is. Zie verder ook de toelichtingen op de begrippen “aansluitend terrein”, “erf” en “open erf”.