Team Brand Onderzoek

Home » Brandwiki » Team Brand Onderzoek
Definitie Team Brand Onderzoek
Omschrijving Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet. De uitkomsten van brandonderzoek hebben we als brandweer nodig om betere voorlichting te kunnen geven. Daarnaast levert brandonderzoek meer inzicht op in het brandverloop en in ons eigen optreden. Door brandonderzoek kunnen we trends zien en deze vertalen naar les- en leerstof zodat we als brandweer veilig en op de juiste manier kunnen optreden.

Niet alle branden zijn relevant om te onderzoeken. Sommige branden hebben een duidelijke oorzaak en geen bijzonder brandverloop. Soms is de brand zo heftig geweest dat letterlijk niets meer over is om te onderzoeken. De bevelvoerder of OvD die bij de brand betrokken is, is vaak degene die brandonderzoek inschakelt. Dit kan bijvoorbeeld omdat slachtoffers zijn gevallen bij de brand maar ook vanwege een vreemd brandverloop. Landelijk en regionaal zijn afspraken gemaakt wanneer het wenselijk is om brandonderzoek uit te voeren.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

TBO
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant