Systeembeschikbaarheid

Home » Brandwiki » Systeembeschikbaarheid
Definitie Systeembeschikbaarheid
Omschrijving Systeembeschikbaarheid als bedoeld in de brandmeldinstallatie: functionaliteit van de brandmeldinstallatie, uitgedrukt in een percentage (%) systeembeschikbaarheid, zoals vastgelegd in het Programma van Eisen, waarin gedurende een gedefinieerde tijd de vereiste brandgrootte zal worden gedetecteerd. De systeembeschikbaarheid wordt nadelig beïnvloed door bijvoorbeeld afplakken van melders, verwijdering van melders, uitschakeling van melders of groepen, volledige spanningsuitval, kortsluiting en draadbreuk.

Systeembeschikbaarheid als bedoeld in de ontruimingsalarminstallatie: functionaliteit van de ontruimingsalarminstallatie, uitgedrukt in een percentage (%) systeembeschikbaarheid, zoals vastgelegd in het Programma van Eisen, waarin gedurende een gedefinieerde tijd de vereiste ontruimingsalarmering zal worden gegenereerd. De systeembeschikbaarheid wordt nadelig beïnvloed door bijvoorbeeld verwijdering van ontruimingssignaalgevers, uitschakeling van ontruimingssignaalgevers of alarmeringszones, volledige spanningsuitval, kortsluiting en draadbreuk.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie