Spraakverstaanbaarheid

Home » Brandwiki » Spraakverstaanbaarheid
Definitie Spraakverstaanbaarheid
Omschrijving Mate waarin een hoorbaar gesproken bericht kan worden onderscheiden van andere tegelijkertijd aanwezige geluiden en tevens kan worden begrepen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie