Risicoanalyse

Home » Brandwiki » Risicoanalyse
Definitie Risicoanalyse
Omschrijving Methodiek om de mogelijke risico’s van de aanwezige gevaren te inventariseren, gebaseerd op ISO 31000, waarbij wordt bepaald in hoeverre de aanwezige risico’s worden beheerst en waarbij in een plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de risico’s kunnen worden geëlimineerd of beperkt.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie