Required Safe Egress Time

Home » Brandwiki » Required Safe Egress Time
DefinitieRequired Safe Egress Time
OmschrijvingBenodigde tijd na aanvang van de brand om een veilige plaats te bereiken. Required Safe Egress Time is meer dan alleen reistijd en bevat ook bijdragen gerelateerd aan detectie, alarmering en menselijk gedrag.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie