Overige gebruiksfunctie

Home » Brandwiki » Overige gebruiksfunctie
Definitie Overige gebruiksfunctie
Omschrijving Niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een overige gebruiksfunctie is een niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. Een overige gebruiksfunctie is dus geen bouwwerk geen gebouw zijnde maar een gebouw. Voorbeeld van een overige gebruiksfunctie is een trafohuisje.