Open erf

Home » Brandwiki » Open erf
DefinitieOpen erf
OmschrijvingOnbebouwd deel van een erf.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Op grond van artikel 2, tweede lid , onder b en c, van de Woningwet zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen over de staat en het in gebruik nemen en gebruiken van open erven en terreinen. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder een open erf verstaan het onbebouwde deel van een erf. Zie verder ook de toelichtingen op de begrippen “aansluitend terrein”, “erf” en “terrein”.