Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

Home » Brandwiki » Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
Definitie Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
Omschrijving De commissie bestaat uit de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie. De commissie wordt voorgezeten door de minister van Justitie en Veiligheid of de minister-president en besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen en zorgen voor samenhangende aanpak in een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn of in een andere situatie die een grote uitwerking op de maatschappij heeft of kan hebben.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

MCCB
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant