Installatieplattegronden

Home » Brandwiki » Installatieplattegronden
DefinitieInstallatieplattegronden
OmschrijvingInstallatieplattegronden als bedoeld in de brandmeldinstallatie: actuele bouwkundige tekeningen van het beveiligde object met daarop aangegeven de plaats van de
brandmeldcentrale en eventuele brandweer- en nevenpanelen, de brandweeringang, de plaatsen van de melders met zone- en/of groepsaanduiding, de plaatsen van brandalarmeringsapparatuur, de plaatsen en de aard van de automatische brandbeveiligingsinstallaties, voor zover betrekking hebbende op het door de brandmeldinstallatie bewaakte gebied en functioneel verbonden met de brandmeldinstallatie, de plaats van de schakel- en verdeelinrichting waarop de brandmeldinstallatie wordt aangesloten, de opstellingsplaats van de secundaire energievoorziening, de plaatsen van de eventueel toegepaste klemmenkasten en de bestemming van de ruimten.

Installatieplattegronden als bedoeld in de ontruimingsalarm installatie: actuele bouwkundige tekeningen van het beveiligde object met daarop aangegeven de plaats van de
ontruimingsalarmcentrale en eventuele brandweer- en nevenpanelen, de brandweeringang, de plaatsen van de ontruimingssignaalgevers met zone- en/of groepsaanduiding, de plaats van de schakel- en verdeelinrichting waarop de ontruimingsalarminstallatie wordt aangesloten, de opstellingsplaats van de secundaire energievoorziening, de plaatsen van de eventueel toegepaste klemmenkasten en de bestemming van de ruimten.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie