Informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving

Home » Brandwiki » Informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving
Definitie Informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving
Omschrijving Tijdens een crisis is veel behoefte aan informatie. Bij crisiscommunicatie staan altijd drie basisdoelstellingen centraal: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Tijdens een incident wordt antwoord gegeven op vragen. Informatie gegeven wat eraan de hand is? Wat moeten mensen doen om de schade zoveel mogelijk te beperken? Wat betekent een incident voor de samenleving? In de regio staan 24/7 crisiscommunicatie professionals klaar in geval van nood.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

ISB
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant