Gelijkwaardigheid

Home » Brandwiki » Gelijkwaardigheid
DefinitieGelijkwaardigheid
OmschrijvingMogelijkheid om af te wijken van functionele eisen ten aanzien van brandveiligheid door (een) door de bevoegde autoriteit goedgekeurde (een combinatie van) bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen toe te passen, die deels uitwisselbaar zijn, met ten minste eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid en bruikbaarheid.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie