Geharmoniseerde norm

Home » Brandwiki » Geharmoniseerde norm
Definitie Geharmoniseerde norm
Omschrijving Norm als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de verordening bouwproducten.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie