Gebruik

Home » Brandwiki » Gebruik
Definitie Gebruik
Omschrijving Gebruik als bedoeld in de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie: voortdurende systeembeschikbaarheid van de functies van de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie gedurende de gehele gebruiksperiode van acceptatie tot gebruiksbeëindiging.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie