Draagbaar blustoestel

Home » Brandwiki » Draagbaar blustoestel
Definitie Draagbaar blustoestel
Omschrijving Tot het bestrijden van brand bestemd apparaat dat door eenvoudige handelingen in werking wordt gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zo is, dat de bestrijding van brand geschiedt door een zich in het blustoestel bevindende vulling en waarvan de gebruiksklare massa niet meer bedraagt dan 20kg.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie