Buiten werking stellen

Home » Brandwiki » Buiten werking stellen
Definitie Buiten werking stellen
Omschrijving Buiten werking stellen als bedoeld in de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie: Het opzettelijk, tijdelijk onderbreken van de paraatheid van een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie of essentieel onderdeel daarvan.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie