Brandweerlift

Home » Brandwiki » Brandweerlift
DefinitieBrandweerlift
OmschrijvingLift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden gesteld voor het transport van materieel en manschappen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Bouwwerken moeten worden voorzien van één of meerdere brandweerliften, als zich een verblijfsgebied in het bouwwerk bevindt waarvan de vloer hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau van het bouwwerk. Dit is vast gelegd in het bouwbesluit artikel 6.39. In Europa is een Europees geharmoniseerde norm NEN-EN 81-72, voor het vervaardigen van brandweerliften.

Bouwbesluit 2012 – Artikel 6.39. Brandweerlift
Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau heeft een brandweerlift.

Een brandweerlift is in de meeste gevallen een normale personenlift die in geval van brand door de brandweer wordt gebruikt voor het transport van blus- en reddingsmateriaal. In de definitie wordt niet verwezen naar de Europese productnorm (NEN 81-72) voor brandweerliften. Het besluit beperkt zich tot voorschriften voor de aanwezigheid. Wat betreft onderhoud en controle geldt de algemene zorgplicht van artikel 1.16.