Brandgevaarlijke stof

Home » Brandwiki » Brandgevaarlijke stof
Definitie Brandgevaarlijke stof
Omschrijving Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

De begripsomschrijving is verduidelijkt [Stb. 2011, 676]. Aangegeven is dat het gaat om stoffen in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf.