Brandalarmeringsapparatuur

Home » Brandwiki » Brandalarmeringsapparatuur
DefinitieBrandalarmeringsapparatuur
OmschrijvingApparatuur, niet geïntegreerd in de brandmeldcentrale, die wordt gebruikt om een brandalarm te geven. Onder brandalarmeringsapparatuur wordt mede verstaan
ontruimingsalarmeringsapparatuur zoals beschreven in NEN 2575.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie