Brandalarmeringsapparatuur

Home » Brandwiki » Brandalarmeringsapparatuur
Definitie Brandalarmeringsapparatuur
Omschrijving Apparatuur, niet geïntegreerd in de brandmeldcentrale, die wordt gebruikt om een brandalarm te geven. Onder brandalarmeringsapparatuur wordt mede verstaan
ontruimingsalarmeringsapparatuur zoals beschreven in NEN 2575.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie