Available Safe Egress Time

Home » Brandwiki » Available Safe Egress Time
DefinitieAvailable Safe Egress Time
OmschrijvingBeschikbare tijd na aanvang van de brand om een veilige plaats te bereiken, dat wil zeggen de tijd voordat de vluchtroute door rook en/of hitte onveilig wordt. De Available Safe Egress Time kan verschillen afhankelijk van de plaats van vertrek en van de gekozen route. De Available Safe Egress Time kan verschillen voor personen die al dan niet zijn voorzien van beschermingsmiddelen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie