Automatische melder

Home » Brandwiki » Automatische melder
Definitie Automatische melder
Omschrijving Onderdeel van een automatisch brandmeldinstallatie dat één of meer sensoren bevat die permanent of periodiek ten minste één fysisch en/of chemisch verschijnsel detecteert, dat duidt op brand en die ten minste één overeenkomstig signaal doorgeeft aan de brandmeldcentrale.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie