Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Home » Brandwiki » Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
DefinitieAlgemeen Commandant Geneeskundige Zorg
OmschrijvingBij een ramp, crisis of zwaar ongeval wordt een leiding- en coördinatiestructuur over de geneeskundige hulpverlening gelegd die in de dagelijkse zorg niet aanwezig is. De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg maakt in het regionaal operationeel team verbinding tussen het zorgnetwerk en de multi-partners/veiligheidsregio, zoals politie, gemeenten, brandweer. De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg adviseert over tactische monodisciplinaire beslissingen binnen acute, niet-acute en publieke gezondheidszorg en multidisciplinaire beslissingen en adviseert over dilemma’s en besluiten op strategisch niveau.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

ACGZ
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant