Alarmorganisatie

Home » Brandwiki » Alarmorganisatie
Definitie Alarmorganisatie
Omschrijving Geheel van organisatorische en technische maatregelen om bij brand persoonlijke en materiële schade te voorkomen of te beperken.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie