TCVC

Home » Afkortingen » TCVC
Afkorting TCVC
Omschrijving Technisch Centralist Verbindings- en Commandovoertuig

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie