SW

Home » Afkortingen » SW
Afkorting SW
Omschrijving Slow Whoop

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie