OOV

Home » Afkortingen » OOV
Afkorting OOV
Omschrijving Openbare Orde en Veiligheid

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie