OOV

Home » Afkortingen » OOV
AfkortingOOV
OmschrijvingOpenbare Orde en Veiligheid

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie