COR

Home » Afkortingen » COR
Afkorting COR
Omschrijving Commando Omgeving Rampterrein

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie