AOV

Home » Afkortingen » AOV
Afkorting AOV
Omschrijving Ambtenaar Openbare Veiligheid

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie